FAQ

settings.tab.title.demo

מידע נוסף על חברת נתיבי ישראל


חברת נתיבי ישראל הנה חברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל.
אחראית על תכנון, ביצוע, ניהול ואחזקה של כ – 8,500 ק"מ כבישים בינעירוניים, תשתיות מסילות רכבת ושדה תעופה משלים לנמל תעופה בן גוריון.
לאור התפתחות הטכנולוגיה, הגודש בכבישים וכניסת הרכבים האוטונומיים, חברת נתיבי ישראל פותחת את שעריה לפעילות יזמית וחושפת את אתגרי החברה לאקוסיסטם על מנת לקבל פתרונות יצירתיים שישתלבו עם הידע והמקצועיות שנצברו לאורך השנים בחברה.
בימים אלו אנו משיקים את מרכז החדשנות והמו"פ של נתיבי ישראל, שישמש מוקד העשייה היזמית והמחקרית במטרה להגדיל את ערוצי התקשורת עם האקוסיסטם והאקדמיה ולאפשר יצירת תקשורת ישירה ומידית, באמצעות פניות, שיתופי פעולה, קולות קוראים, אירועים וכד'.
אתר זה ישמש כערוץ מידע אודות פעילויות קיימות, עתידיות, אתגרי החברה וקבלת רעיונות באופן שוטף.

למידע נוסף בקרו באתר נתיבי ישראל
פירוט ציר הזמן


5/4/2020 - השקת האתגרים + הגשת המועמדות ופרסום וובינר החשיפה

23/4/2020 - וובינר החשיפה בשעה 11:00 - שיתוף ומתן פרטים על כל האתגרים

2/5/2020 - סגירת הגשת המועמדות לאתגרים

3/5/2020 - מעבר על ההגשות, סינון ראשוני של המועמדים ובחירת כ-10 חברות לשיחה לקבלת פרטים נוספים.

5/5/2020 - הודעה לחברות שהתקדמו לשלב ההצגה של הפתרון לועדה המקצועית.

6/5/2020 - הצגת הפתרון והתעמקות בהצעה עם כ-10 סטארטאפים העונים לאתגר ניטור תנועת משאיות בכבישי ישראל – חצי שעה כל שיחה.

7/5/2020 - הצגת הפתרון והתעמקות בהצעה עם כ-10 סטארטאפים העונים לאתגר האחזקה המונעת לגשרים - חצי שעה כל שיחה.

10/5/2020 - הצגת הפתרון והתעמקות בהצעה עם כ-10 סטארטאפים העונים לאתגר ניתוח תביעות תחבורה משפטיות באמצעות בינה מלאכותית – חצי שעה כל שיחה.

11/5/2020 - הודעה על 3 החברות שהעפילו לגמר בכל אתגר (סה״כ 9 פיינליסטים לכל התוכנית). הבחירה הסופית תעשה על ידי הוועדות המקצועיות מטעם נתיבי ישראל שיכללו את סמנכ"ל חטיבת הנדסה ופיתוח, סמנכ"ל אחזקה, היועמ"ש וצוות אקומושן.

12-14/5/2020 - שיחות מנטורים הכנה לגמר עם 9 הפיינליסטים.

הכנת תכנית ניסוי להצגה בגמר שתבדוק את התועלת של הפתרון המוצע. הניסוי אינו מכוון רק לבדיקה טכנית אלה גם לבדיקת הצעת הערך. המערכת המוצעת אינה חייבת לעבוד באופן מושלם אך כן צריכה להדגים את הצעת הערך שהיא מייצרת לנתיבי ישראל. יש לפרט את הניסוי המוצע, מה המדדים להצלחה, איזה משאבים הסטארטאפ צריך להדגמה מוצלחת של המערכת.

19/5/2020 - אירוע גמר אונליין - הצגת הפיינליסטים ובחירת שלושת הזוכים לשלב הניסוי (זוכה אחד לכל אתגר)

19/5-19/6/2020 - חודש עבודה על הניסוי + הדגמה
תקנון התחרות


להורדת תקנון התחרות המלא - לחצו כאן

Depot Marketplace

Visit

Information

Social

ALL ABOARD!

Join Our Newsletter

© 2021 Depot Marketplace Prescott